Mesafeli Satış Sözleşmesi

vozolneon10000.com hizmetlerini kullanmaya başladığınız andan itibaren, aşağıdaki sözleşme sizin için geçerli ve bağlayıcı olacaktır. Hizmetlerimizi kullanmadan önce lütfen bu sözleşmeyi dikkatlice okuyunuz.

1- KONU

Bu sözleşmenin amacı, SATICI tarafından ALICI’ya satışı yapılan ve aşağıda belirtilen özellikleri ve satış fiyatı olan ürünün, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda satışı ve teslimi ile ilgili tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

2- SATICI BİLGİLERİ

Ünvanı: vozolneon10000.com
Telefon: 0541 540 76 09
Fax:
E-mail: [email protected]
Web Site: www.vozolneon10000.com

3- ALICI(TÜKETİCİ) BİLGİLERİ

Adı/Soyadı/Unvanı:
Adresi:
Telefon:
E-mail:

4- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Bu sözleşme kapsamında satışı gerçekleştirilen malın/ürünün/hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve ödeme şekli aşağıda belirtildiği gibidir


Sözleşme Tarihi:
Ürünün Teslim Tarihi: 
Teslim masraflarının tutarı: TL
Mal/Ürün/Hizmet Türü: İnternet Hizmetleri
Miktarı:
Marka/Model:
Peşin TL. Satış Fiyatı(Vergiler Dahil): TL

5- GENEL HÜKÜMLER

5.1- ALICI, işbu sözleşmenin Madde 4’ünde belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

5.2- Sözleşme konusu ürün, belirtilen ön bilgilerde belirtilen süre içerisinde, ALICI’nın yerleşim yerine bağlı olarak teslim edilecektir. Teslimat süresi yasal 30 günlük süreyi aşmayacaktır. Ancak, taraflar arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak teslimat süresi, en fazla 10 gün daha uzatılabilir. Bu durumda, tüketiciye yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

5.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI tarafından belirtilen adrese teslim edilecektir. Ancak, ALICI tarafından belirtilen adreste teslimat yapılamaması durumunda, teslimatın yapılacağı kişi/kuruluşun bilgileri ALICI’dan alınarak teslimat gerçekleştirilir. Ancak, teslimatı kabul etmeyen kişi/kuruluşun SATICI’ya karşı herhangi bir talepte bulunma hakkı bulunmamaktadır.

5.4- SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz ve tam olarak teslim etmekle yükümlüdür. Ürün, siparişte belirtilen niteliklere uygun olmalıdır. SATICI, haklı bir sebebe dayanarak, sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerinin süresi dolmadan, aynı kalite ve fiyatta mal veya hizmet tedarik edebilir.

5.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, bu sözleşmenin elektronik ortamda teyit edilmesi ve sözleşme konusu siparişin bedelinin ödenmesi gerekmektedir. Eğer herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilirse, SATICI ürün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş sayılacaktır.

5.6- SATICI, sözleşme konusu ürünü mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeniyle belirlenen süre içinde teslim edememesi durumunda, ALICI’yı durum hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa eşdeğer ürünle değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep etme hakkına sahiptir.

SATICI, ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde, ALICI’nın ödediği tutarı en geç 10 gün içinde iade etmekle yükümlüdür. Bu iade işlemi, ürünün SATICI’ya iade edilmesi veya ALICI’nın ürünü iade etmeyeceği yönünde SATICI tarafından bir beyan alınması halinde, ürünün iade edilmesinden sonraki 10 gün içinde gerçekleştirilir. İade işlemi, ödemenin yapıldığı şekilde yapılır. Ödemenin kredi kartına iadesi durumunda, bankanın işlem süreci nedeniyle iade tutarının ALICI hesabına yansıması birkaç gün sürebilir.

5.7- SATICI, ALICI’nın ödeme yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlatabilir, alacak davası açabilir ve diğer hukuki yollara başvurabilir. Tahsil edilemeyen ürün bedeli, ürünün teslim günündeki fiyatı üzerinden ve sözleşmede öngörülen faiz oranları ile birlikte hesaplanacak faizlerle birlikte tahsil edilebilir. Bu koşullar ALICI tarafından kabul edilmiş sayılır.

5.8- SATICI, ALICI’nın keyfi olarak kargoyu kabul etmemesi durumunda iadeden kargonun dönüş maliyetini düşürüp iadeyi o şekilde yapabilir.

6- CAYMA HAKKI

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’in “Cayma Hakkı” başlıklı 7. maddesinin 4. fıkrasının (c) bendi uyarınca; Tüketici, kişisel ihtiyaçları veya istekleri doğrultusunda hazırlanan mallarda cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca, niteliği gereği geri gönderilmeye uygun olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde de cayma hakkı bulunmamaktadır.

7- YETKİLİ MAHKEME

Sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen değere kadar olan uyuşmazlıklarda, ALICI veya SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri veya Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir.

Item added to cart.
0 items - 0.00